Tuesday, July 7, 2015

ยาพาราเซตามอล คุณรู้จัก ดีแค่ไหน

“หากใช้ยาพาราเซตามอล  ติดต่อกันนาน ๆ ก็อาจส่งผลต่อการทำงานของตับได้”

        ยกตัวอย่างเช่น  เมื่อมีอาการไข้  ตัวร้อน  ปวดหัว  ครั่นเนื้อครั่นตัว  ก็จะแนะนำให้ใช้ยาแก้ปวดลดไข้  ซึ่งจะมีฤทธิ์ครอบคลุมอาการตัวร้อน  และครั่นเนื้อครั่นตัวได้อย่างดีอีกด้วย  คือ  ยาพาราเซตามอล  (paracetamol) หรือ อะซีตามิโนเฟน (acetaminophen)
มีไข้  ปวดหัว  ตัวร้อน  จากไข้หวัด  ใช้ยาพาราเซตามอล   
        พาราเซตามอล  เป็นยาสามัญประจำบ้าน  เวลาสมาชิกในครอบครัวมีอาการปวดหัว  ตัวร้อน  เป็นไข้  ก็จะนำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการเหล่านี้  ซึ่งโดยทั่วไปผู้ใหญ่นิยมกินครั้งละ  ๒  เม็ด  (ขนาดเม็ดละ  ๕๐๐  มิลลิกรัม)  ทุก  ๔-๖  ชั่วโมง  เวลาที่มีอาการปวดหัว  ตัวร้อน  เป็นไข้  และเมื่อหายดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาอีก  ให้หยุดยาได้เลย  เมื่อไหร่ที่เป็นอีก  ก็หยิบใช้เป็นครั้งคราวไป

ใช้ยาพาราเซตามอล...อย่างฉลาด


    จากการที่เราคุ้นเคยกับยาพาราเซตามอล  มีการหยิบใช้กันบ่อย ๆ ไม่ว่าจะปวดหัว  ตัวร้อน  ปวดประจำเดือน  ปวดฟัน  ปวดหลัง  ปวดเอว  ปวดข้อ  เป็นต้น  เรียกว่ารู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย  จนขนานนานว่า  เพื่อนที่แสนดีเพราะไม่ว่าจะปวดอะไรก็นึกถึงพาราเซตามอล  

 

ยาก็คือยา  ยาไม่ใช่ขนม  หรืออาหาร  เวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังใช้อย่างมีเหตุผล  ใช้ยาอย่างฉลาด  ไม่ใช้อย่างพร่ำเพรื่อ  เพราะคงเคยได้ยินคำขวัญว่า  “ยามีคุณอนันต์  มีโทษมหันต์”  และขอเติมต่อท้ายอีกนิดว่า  “ควรใช้อย่างฉลาด” 
ยาที่แสนดีอย่างพาราเซตามอล  ก็เป็นยาที่มีคุณอนันต์  และมีโทษมหันต์เช่นกัน  ในเรื่องคุณอนันต์คงได้ประจักษ์กันแล้ว  เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ
ถ้าใช้ยาพาราเซตามอลติดต่อกันนาน....จะมีพิษต่อตับได้
        การใช้ยาพาราเซตามอลครั้งละ ๒  เม็ด  วันละ  ๓  ครั้ง  ใช้ติดต่อกัน ๒-๓  วัน  หรืออย่างมากก็ติดต่อกัน  ๕  วัน  หรือประมาณ  ๑  สัปดาห์  ถือว่าปลอดภัย
        ถ้ามีการใช้ยาเกิน  ๕-๗  วัน  และ/หรือใช้ติดต่อกันนานกว่านี้  ก็อาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้ได้  โดยอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาพาราเซตามอลติดต่อกันนาน ๆ เช่น  ใช้วันละ  ๔  ครั้ง และนานติดต่อกันเป็นเดือน ๆ ก็อาจส่งผลต่อการทำงานของตับได้  จึงควรระมัดระวัง  เพราะยาตัวนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยตับ  เมื่อใช้ติดต่อกันนาน ๆ ก็อาจส่งผลต่อตับ  ตัวเหลือง  ตาเหลือง  ที่เรียกกันว่า  “ดีซ่าน”  ได้จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

    โทษอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากการใช้ยาพาราเซตามอลก็คือ  ยานี้จะมีพิษต่อไตด้วย  โดยจะเกิดพิษก็ต่อเมื่อมีการใช้ยาปริมาณมาก ๆ เช่น ครั้งละ  ๒๐  เม็ด ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดพิษต่อไตได้

Friday, July 3, 2015

ยาปฏิชีวนะ ควรใช้ตอนไหน

เจ็บคอจากไข้หวัด  ควรใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่

        อีกอาการหนึ่งที่อาจเกิดได้ระหว่างเป็นไข้หวัด  ได้แก่  อาการเจ็บคอมาก  แต่จะมีอาการคล้ายๆ คอแห้ง  คอแห้งมาก  โดยอาการนี้จะเป็นมากตอนเช้า ๆ และจะดีขึ้นตอนสายๆ
        ถ้ามีอาการอย่างนี้ก็จัดเป็นอาการเจ็บคอจากโรคไข้หวัด  ที่เกิดจากเชื้อไวรัส  และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะ  หรือที่นิยมเรียกกันว่ายาแก้อักเสบ  เพราะยาแก้อักเสบหรือยาปฏิชีวนะนั้นมีฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรียใช้รักษาโรคติดต่อเชื้อแบคทีเรีย  และไม่ได้ผลต่อโรคติดเชื้อไวรัสหวัด  ในกรณีนี้จึงไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ยาแก้อักเสบ
        ถ้ามีอาการเจ็บคอมากๆ  เหมือนเป็นแผลในคอ  หรือมีอาการต่อมทอนซิลอักเสบ โต แดง มีหนอง  หรือมีเสมหะ มีสีเขียวข้น  ก็อาจจะแสดงว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย  และแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์  เภสัชกร  หรือพยาบาล  เพื่อช่วยวินิจฉัยอาการเจ็บคออย่างแท้จริงก่อนการใช้ยาปฏิชีวนะ  ไม่ควรจัดหายาปฏิชีวนะมาใช้เอง  เพราะอาจเกิดการสูญเปล่า

        การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น  และไม่ถูกต้อง  และอาจส่งผลต่อการดื้อยาของเชื่อแบคทีเรียที่นับวันจะเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก  จนคาดว่า  ในอนาคตเราอาจเป็นผู้โชคร้ายที่เกิดการติดเชื้อแล้วไม่มียาปฏิชีวนะที่ได้ไว้ต่อสู้กับเชื้อที่ดื้อยาเหล่านี้ได้

        การรักษาโรคไขหวัด  เน้นการรักษาตามอาการของผู้ป่วย  ถ้ามีไข้  ตัวร้อน  ปวดหัว  ก็ให้ใช้ยาพาราเซตามอลและถ้ามีน้ำมูกไหล  คัดจมูก  ก็แนะนำให้ใช้ยาคลอร์เฟนิรามีน  ซึ่งต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม  ไม่ใช้ยามากเกินจำเป็นควรใช้เมื่อมีอาการเท่านั้น
        การดูแลตนเองในโรคไข้หวัด  ก็คือ  การรักษาสุขอนามัยที่ดี  อันได้แก่  อาหารที่ถูกสุขลักษณะ  มีผักและผลไม้  การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม  การรักษาอารมณ์ให้สดชื่น  แจ่มใส  การดื่มน้ำบ่อยๆ และการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม  ซึ่งช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคไข้หวัดได้เป็นอย่างดี  ช่วยให้หายจากไข้หวัดได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น
สนุบสนุน บทความโดย NK Sleep Care  ที่ปรึกษา เรื่อง แก้นนอนกรน อย่างได้ผล ไม่ต้องผ่าตัด

Monday, June 29, 2015

วิธีการเลือกซื้อ กุนเชียง เสี่ยงหรือ ไม่เสี่ยง

กุนเชียง อาการโบราณ กินได้ทุกคน 

โครงการพัฒนากลไกการเผ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค  ได้เก็บตัวอย่างกุนเชียงหมูจำนวน ๗ ตัวอย่าง  จากพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ ๖ จังหวัด  ได้แก่ กรุงเทพฯ  ขอนแก่น  มหาสารคาม  เชียงใหม่  พะเยา  และสงขลา  จังหวัดละ  ๑  ตัวอย่าง  ยกเว้นจังหวัดมหาสารคามที่เก็บทั้งสิ้น  ๒  ตัวอย่าง
นอกจากนี้ยังได้เก็บตัวอย่างกุนเชียงไก่จำนวน  ๑  ตัวอย่าง  จากพื้นที่จังหวัดสตูล รวม ๘ ตัวอย่าง  ในเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อทดสอบหาปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ๒ กลุ่ม คือ สารกันบูด (ได้แก่ กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก ไนเทรต และไนไทรต์) กับ สีสังเคราะห์
ผลการทดสอบพบว่า
        ในกุนเชียง  ๑  กิโลกรัมจากจำนวน  ๘  ตัวอย่างที่ทดสอบ ปริมาณเฉลี่ยของสารกันบูดชนิด  กรดเบนโซอิกเท่ากับ  ๑๕.๓  มิลลิกรัม  กรดซอร์บิกเท่ากับ  ๖๒๐  มิลลิกรัม  ไนเทรตและไนไทรต์เท่ากับ  ๑๐  มิลลิกรัม  อย่างไรก็ตามความเสี่ยงจากการได้รับสารกันบูดสูงเกินมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ต่ำที่ร้อยละ  ๑๒.๕  ขณะที่ความเสี่ยงจากากรได้รับสีสังเคราะห์เป็นศูนย์  หรือเท่ากับไม่มีเลย  ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดี 

เพื่อลดความเสี่ยงเวลาเลือกซื้อกุนเชียงจะต้องอ่านฉลากให้ดี  

โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ฉลากระบุว่าไม่ใช้วัตถุกันเสียและไม่เจือสีสังเคราะห์

นิตยสารฉลาดซื้อแนะนำ

        กุนเชียงที่ดี  เนื้อกุนเชียงต้องผสมกันดี  ทั้งส่วนเนื้อและส่วนที่เป็นมัน
        สี  ต้องเป็นธรรมชาติ  ดูสม่ำเสมอกันตลอดชิ้น  ไม่ซีดหรือคล้ำ  และไม่มีกลิ่นอับหรือมีกลิ่นเหม็น
        กุนเชียงต้องบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด  ผนึกเรียบร้อย  ไม่มีสิ่งปนเปื้อน  ถ้าจะให้ดีควรมีการระบุ  ชื่อผลิตภัณฑ์  ส่วนประกอบ  น้ำหนักสุทธิ  วัน  เดือน  ปี  ที่ผลิต  หรือหมดอายุ  ชื่อผู้ผลิตพร้อมสถานที่ตั้ง  กำกับไว้ที่ภาชนะบรรจุกุนเชียง
กินให้อร่อย ต้องดีต่อสุขภาพ และอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

Monday, January 19, 2015

วิธีเก็บไข่


1.   หลายคนมักชอบเหวี่ยงถาดกระดาษสำหรับเก็บไข่ทิ้ง  แต่กล่องกระดาษนั้นสามารถป้องกันการดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์จากอาหารในตู้เย็นของคุณได้  และการเก็บโดยการคว่ำด้านแหลมของไข่ลงก็ทำให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางพอดีด้วย
2.  หากมีการแยกไข่ขาวดิบและไข่แดงควรเก็บในภาชนะสุญญากาศและเก็บไว้ในตู้เย็นทันที  อย่าลืมใส่น้ำเย็นลงไปเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่แดงแห้งติด  เวลาจะนำกลับมาประกอบอาหารก็ให้ระบายน้ำออกก่อนใช้
ประเภท                                                        ระยะเวลาการเก็บ
แยกไข่แดง/ไข่ขาว                     ภายใน  2 – 4  วัน
ไข่ต้ม                    ภายใน  1  สัปดาห์
ไข่ที่ปรุงแล้วพร้อม                ภายใน  3 – 4  วัน
ประกอบอาหาร                ภายใน  1  เดือน
ตีไข่ให้เข้ากันแล้วนำแช่แข็ง            ภายใน  4  เดือน

ทานไข่อะไรได้ประโยชน์


ชนิดของไข่
(น้ำหนักดิบ 100กรัม)    พลังงาน
(กิโลแคลอรี)    โปรตีน
(กรัม)    ไขมัน
(กรัม)    แคลเซียม
(มิลลิกรัม)    เหล็ก
(มิลลิกรัม)    วิตามินเอ
(ไมโครกรัม)      
ไข่ไก่ทั้งฟอง (160 กรัม)    12.3    11.7    126    204    1.6    272      
ไข่เป็ดทั้งฟอง (186 กรัม)    12.3    14.3    156    214    0.9    296      
ไข่นกกระทา (171 กรัม)    13.3    12.0    153    167    3.5    143   

Monday, January 5, 2015

ไข่สดหรือไม่ ดูจากอะไร

เชื่อว่าหลายท่านคงไม่ค่อยได้ไปจ่ายตลาดกันสักเท่าไหร่  สังคมเมืองส่วนใหญ่ซื้อไขที่ห้างสรรพสินค้า  หรือร้านสะดวกซื้อ  จึงสามารถเลือกดูไข่ได้ง่ายที่สุด  คือ  ดูวันเดือนปีที่ผลิต  และวันหมดอายุบนกล่องบรรจุ  แต่หากใครลงมือเดินจ่ายตลาดเองแล้วล่ะก็  มาดูวิธีสังเกตไข่สดกัน
1. ไข่เกรดเอส่วนใหญ่จะมีการเจาะรูเล็ก ๆ เพื่อให้ไข่แดงอยู่ศูนย์กลาง
2. ไข่สดจะจมน้ำ  ส่วนไข่ที่เก่าจะลอยน้ำ เพราะอากาศที่อยู่ด้านใน มีมากขึ้น เมื่อเวลาผา่นไปนาน

3. ไข่สดจะมีไข่แดงนูนขึ้นสูง  และมีไข่ขาวล้อมรอบหนา  ส่วนไข่เก่านั้นไข่แดงจะมีลักษณะแบน
4.  ไข่ขาวที่มีลักษณะขุ่นบ่งบอกว่าไข่นั้นไม่สด
แม้ว่าไข่จะเป็นอาหารหลักที่สามารถหารับประทานได้ง่าย  แต่ถ้าไม่ใส่ใจในการเลือกไข่หรือการเก็บรักษา  นอกจากรสชาติความอร่อยจะลดน้อยลงแล้ว  จากประโยชน์ก็อาจเกิดเป็นโทษได้เช่นกัน

สนับสนุน บทความโดย
พิมพ์สติกเกอร์ฉลากสินค้า

Friday, January 2, 2015

เรื่องง่าย ของ ไข่

คงไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีไข่ติดตู้เย็นหรอก  จริงไหม?! 
หิวเมื่อไหร่ก็หยิบไข่มาประกอบอาหาร  ทั้งทอด  ต้ม  ลวก  เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน  นอกจากจะช่วยชีวิตในยามหิวได้แล้ว  ยังมีประโยชน์หลากหลายด้วย
รู้หรือไม่  ไข่มีดีอะไร
1. ไข่มีประโยชน์กับดวงตา  จากการศึกษาพบว่า  การรับประทานไข่วันละ 1 ฟองเป็นประจำทุกวัน  สามารถป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมและโรคต้อกระจกได้  เนื่องจากไข่มีทั้งแคโรทีนอยด์  ลูทีน  และ  ซีแซนทิน

2.  ไข่  1  ฟอง  น้ำหนัก 6  กรัม  นอกจากมีโปรตีนสูงแล้วยังประกอบไปด้วยกรดอะมิโน  9  ชนิด
3.  จากงานวิจัย  มหาวิทยาลัย  Harvard  School  of  Public  Health  การทานไข่ช่วยป้องกัน  โรคหลอดเลือดอุดตัน  และโรคหัวใจล้มเหลวได้
4.  ในไข่แดงมีโคลีนอยู่ประมาณ  30  ไมโครกรัม  ซึ่งมีส่วนช่วยปรับปรุง  และเสริมสร้างระบบประสาท  และสมอง  ระบบหัวใจและหลอดเลือด
5.  ไข่  1  ฟองมีไขมันประมาณ  5  กรัม  และมีเพียง  1.5  กรัม  ที่มีไขมันอิ่มตัวอยู่
6.  ไข่เป็นอาหารจากธรรมชาติที่มีวิตามินดีอยู่
7.  การรับประทานไข่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้  จากงานวิจัยในผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่บริโภคไข่อย่างน้อย  6 ฟองต่อสัปดาห์  ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้เร็วยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามร่างกายเราไม่สามารถกักเก็บโปรตีนจากไข่ไว้ใช้ได้เหมือนคาร์โบไฮเดรตและไขมัน  นี่อาจเป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักโดยการเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตหันมารับประทานโปรตีนจากไข่มากขึ้น
ตรวจการนอนกรน 
สนับสนุน บทความโดย

Monday, February 6, 2012

เครื่องครัวของคนมีดีไซน์และรักษาสิ่งแวดล้อม SMART ECO KITCHEN


เครื่องครัวของคนมีดีไซน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  SMART  ECO KITCHEN

            ด้วยชีวิตปัจจุบันที่รีบเร่ง มีเวลาอยู่ในห้องครัวน้อย การมีห้องครัวใหญ่ เครื่องไม้ เครื่องมือมากมายเหมือนยุคก่อน คงไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน ทว่าโชคดีที่พานาโซนิคเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว จึงออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องครัวที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ ของคนยุคใหม่ด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย ใช้พลังงานน้อยพร้อมด้วยคำนึงถึงดีไซด์ในการนำไปจัดวางอย่างลงตัวในบริเวณส่วนต่างๆของบ้านหรือคอนโด นั่นหมายความว่า เครื่องครัวไม่ใช่เป็นแค่เครื่องครัวอีกต่อไป แต่จะเป็นเครื่องครัวที่ Smart สามารถโชว์เป็นเฟอร์นิเจอร์สวยงามไว้ในห้องได้อีกด้วย
ตู้เย็นใช้พลังงานตลอด 24 ชั่วโมง ต้องมีระบบประหยัดไฟ
            ตู้เย็นเป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ต้องใช้พลังงาน 24 ชั่วโมง ระบบอินเวอร์เตอร์จึงถูกนำมาใช้ควบคุมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงาน รวมถึงการใช้สารทำความเย็น R600A ที่มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชั้นโอโซนในอากาศ นอกจากนี้ พานาโซนิคยังได้คำนึงถึงการออกแบบตู้เย็นให้ใช้งานไดสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนช่องแช่เย็นอยู่ด้านบนและช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่าง มีคำแนะนำให้ติดตั้ง หลังผ้าม่าน เพื่อบังความร้อนได้โดยตรง
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าให้พลังงานความร้อนสูงกว่าเตาแก๊ส
            เตาแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากจะดีไซน์สวยแล้ว ยังพิถีพิถันเรื่องการออกแบบให้จัดวางได้ทั้งแบบ Built-In หรือวางบนโต๊ะ วางไว้ส่วนใดของครัวก็ดูไม่ขัดตา ยังสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู ให้พลังงานความร้อนสูงกว่าเตาแก๊สอีกด้วย สามารถต้มน้ำให้เดือดได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน เหมาะแก่การใช้งานครัวในบ้านควบคู่กับเครื่องดูดควัน เมื่อมีการทำอาหารภายใน


พัดลมดูดอากาศสำหรับห้องครัวกรองน้ำมันเพื่อการทิ้งให้ถูกที่
            คราบน้ำมันที่ลอยสู่อากาศ ขณะปรุงอาหารเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม พา-นาโซนิคจึงออกแบบให้มีหน้ากากกรองน้ำมันเพื่อลดมลภาวะอากาศ และมีถาดกรองน้ำมันขนาดใหญ่เพื่อสะดวกต่อการนำไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม ช่วยลดมลภาวะขยะเป็นพิษได้อีกทางหนึ่ง
หม้อหุงข้าวนำความร้อนได้ดี
            ความร้อนมีความสำคัญต่อการหุงข้าวและทำอาหาร พานาโซนิคจึงออกแบบให้หม้อชั้นในเคลือบฟลูออรีนผงเพชร และด้านนอกบุรูปรังผึ้งเพื่อนำพาความร้อนสู่แกนข้าวได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนู นอกจากนี้กระบวนการผลิตหม้อหุงข้าว ไม่มีการใช้สารเคมีต้องห้ามและไม่เป็นอันตรายต้องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
กระติกน้ำร้อน กักเก็บความร้อนได้นานขึ้น ประหยัดพลังงาน
            ออกแบบให้มีฉนวนสุญญากาศกันความร้อน VIP (Vacuum Insulation Panel) เพื่อกักเก็บความร้อนให้นานขึ้น ทำให้ประหยัดไฟมากขึ้น กระติกชั้นในยังออกแบบให้เคลือบฟลูออรีนฟาร์อินฟาร์เรดบินโซทัน ช่วยดับกลิ่นคลอรีน รักษาสี และเพิ่มรสชาติของชาให้อร่อยยิ่งขึ้น
ไมโครเวฟ ระบบรีดไขมันเพื่อสุขภาพ
            ปัจจุบันเตาไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ปรุงอาหารที่จำเป็นสำหรับชีวิตในเมือง ผู้บริโภคจำเป็นต้องเลือกใช้สิ่งที่อำนวยความสะดวกสบาย ไมโครเวฟระบบอินเวอร์ทเตอร์สามารถปรับเพิ่ม-ลดอุณหภูมิได้ตามจริง ช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น มาพร้อมกับระบบไอน้ำอัจฉริยะ ช่วยรีดไขมันออกจากอาหาร เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพตัวจริง ภายในออกแบบให้มีจานหมุน เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้น และสามารถนำอาหารที่มีชิ้นใหญ่ เข้าไปปรุงอาหารได้
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ดีอยู่ที่ใบมีด
            สำหรับผู้ที่ชื่นชอบน้ำผลไม้ปั่น คงต้องลองใช้รุ่นที่มีใบมีดสแตนเลสแบบ Titanium Coated New Micro Cutter ที่มีรอยหยัก ทำให้สามารถปั่นน้ำแข็งยูนิตได้ และยังเพิ่มระบบ Ice Crushing ปลอดภัยในการใช้งานด้วยระบบ-Buiti-In Circuit Breaker ตัดการทำงานอัตโนมัติทันที และระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้
MODERN  KITCHEN
            ความเจริญทางเทคโนโลยีและการเติบโตของเมืองทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ส่งผลงถึงที่อยู่อาศัยครัวคือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของบ้านและวิถีชีวิต นอกเหนือไว้ประกอบอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตแล้ว ยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังแสดงถึงรสนิยมในการใช้ชีวิต
            การเลือกเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ในครัวนั้น นอกเหนือจากดีไซน์แล้ว ยังเน้นที่ความสะดวกสบายเป็นหลัก ตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งโลกสมัยอีกด้วย